wiadomości, które Ciebie dotyczą!

Nie ma zastrzeżeń do decyzji o zakupie respiratorów od firmy E&K

Autor: Redakcja DPPNEWS.pl • 29 stycznia 2021

Dzisiaj na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ukazało się oświadczenie  Wiceprezesa Rady Ministrów, Przewodniczącego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych Jarosława Kaczyńskiego odnośnie sprawy zakupu respiratorów od firmy E&K.

Oświadczam, że po zapoznaniu się ze sprawą zakupu respiratorów w kwietniu 2020 r., mogę stwierdzić, iż decyzja o skorzystaniu z firmy E&K została podjęta w oparciu o informacje przekazane przez służby specjalne, które nie dostrzegały przeciwwskazań do podjęcia takiej współpracy. Należy podkreślić, że służby specjalne w związku z występującymi trudnościami, w tym niepełną realizacją zamówienia przez kontrahenta, podjęły również działania wyjaśniające ex post, które nie wykazały po stronie Ministerstwa Zdrowia żadnych przesłanek wskazujących na możliwość nadużyć, działań korupcyjnych lub innych czynów zabronionych przy zakupie respiratorów.

Jarosław Kaczyński
Wiceprezes Rady Ministrów
Przewodniczący Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych

Przypomnijmy tylko, że głośno zrobiło się o tej sprawie gdy pojawiły się informacje, iż Andrzej Izdebski zamieszany był w nielegalny handel bronią w latach 2002 i 2003. W czasie pandemii Ministerstwo Zdrowia kupiło od niego wyjątkowo drogie respiratory. O całej sprawi pisał serwis POLITYKA.