wiadomości, które Ciebie dotyczą!

W Parku Narodowym pojawił się zmutowany gatunek raka, który zagraża innym

Autor: Redakcja DPPNEWS.pl • 20 sierpnia 2020

Poleski Park Narodowy wystosował apel do turystów odwiedzających Poleski Park Narodowy i Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie.

Pojawił się tam zmutowany przez akwarystów rak marmurkowy. Rozmnaża się przez patogenezę, więc nie potrzebuje do tego obecności samców. To bardzo inwazyjny i wytrzymały gatunek.

Rak ten bez problemu zniszczy każdy gatunek raka występującego w polskich wodach (rak szlachetny, rak błotny). Nie radzą sobie z nim również drapieżne ryby takie jak sandacz, sum europejski, szczupak, okoń.

Raki te kopią nory, dzięki czemu mogą poruszać się nie tylko wodą, ale również lądem. Potrafią przetrwać nawet suszę, oddychając tlenem rozpuszczonym w wodzie znajdującej się w glebie.

Rak ten może przyczynić się do zagłady obszarów wodno-błotnych, masowego ginięcia płazów, degradacji systemów wodnych, zanikaniu zbiorników wodnych.

Poleski Park Narodowy prosi by każdego zauważenie tego raka zgłaszać do dyrekcji, a w miarę możliwości złapać go i dostarczyć do Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt w Starym Załuczu lub Ośrodka Dydaktyczno-Administracyjnego w Urszulinie (dyrekcja Parku).

Poleski Park Narodowy opublikował również zdjęcia, które pomogą nam go rozpoznać.